Διαφημιση

header

ΠΩΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΑΣΗΣ


Ο ρόλος του τρίτου ματιού στην πνευματική αφύπνιση
Το άνοιγμα του τρίτου ματιού αποτελεί προαιώνιο σύμβολο της πνευματικής αφύπνισης ή φώτισης. Τι σημαίνει όμως αφύπνιση του τρίτου ματιού και ποια είναι τα πνευματικά δώρα που προσφέρει;
Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αρμονική λειτουργία του;
Το άνοιγμα του τρίτου ματιού βήμα προς βήμα.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ του τρίτου ματιού είναι, στην παράδοση της Ανατολής, ένα πολύ διαδεδομένο σύμβολο της φώτισης και της απελευθέρωσης των κρυμμένων δυνάμεων του ανθρώπου. Το τρίτο μάτι τοποθετείται συνήθως στις μυστικιστικές και θρησκευτικές απεικονίσεις στο κέντρο του μετώπου, ακριβώς πάνω από τα φρύδια, αλλά, τουλάχιστον σήμερα, κανείς δεν περιμένει να υπάρχει εκεί ένα φυσικό και ορατό τρίτο μάτι.

Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Σύμφωνα με το θρύλο, οι μακρινοί μας πρόγονοι είχαν όντως ένα εξωτερικό τρίτο μάτι στο μέτωπό τους, που τους επέτρεπε να βλέπουν βαθιά μέσα στον κόσμο του πνεύματος. Μέσα στις χιλιετίες, καθώς οι άνθρωποι γίνονταν όλο και πιο υλικοί σε νοοτροπία, αυτό το μάτι σταδιακά ατρόφησε λόγω έλλειψης χρήσης και στις γενιές που ακολούθησαν, βυθίστηκε πίσω, βαθιά μέσα στον εγκέφαλο.

O οφθαλμός ος τα πανθ’ ορά
Αν και σήμερα είναι κρυμμένο από την κοινή θέα, βαθιά μέσα στον εγκεφαλικό φλοιό, το πνευματικό μάτι μπορεί, σύμφωνα με τους μυστικιστές, να αφυπνιστεί πλήρως. Το άνοιγμά του είναι απλά θέμα διέγερσης των εν υπνώσει δυνάμεών του, ώστε αυτές να τεθούν ξανά σε λειτουργία με την κατάλληλη άσκηση και φροντίδα.

Οι ενοράσεις των μυστικιστών μέσω του τρίτου ματιού περιλαμβάνουν πράγματα και καταστάσεις που χάνονται μακριά στο χρόνο ή το χώρο. Οι φωτισμένοι μπορούν και “βλέπουν” το νου των άλλων ανθρώπων. Έτσι, το τρίτο μάτι γίνεται όργανο τέτοιων παραφυσικών φαινομένων όπως η διόραση, το αστρικό ταξίδι, η παράλληλη παρουσία (το να βρίσκεται κανείς σε δυο μέρη ταυτόχρονα) και η τηλεπάθεια, ενώ αποτελεί την πηγή κάθε αληθινής μυστικής εμπειρίας.

H μεγάλη σημασία που αποδίδεται στο τρίτο μάτι συνδέεται στενά με μια άλλη πεποίθηση της Ανατολής, ότι δηλαδή η “ζωτική δύναμη” (πράνα στα σανσκριτικά, τσι στην κινέζικη παράδοση και αιθέρας στην ελληνική) κυκλοφορεί σε ολόκληρο το σώμα και ότι οι πνευματικές και μυστικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μιαν “αύρα” που μας περιβάλλει.

Αυτές οι ενέργειες εκπορεύονται και διευθύνονται από ορισμένα κέντρα, γνωστά στην ινδουιστική παράδοση σαν τσάκρα (στα σανσκριτικά, τροχός). Μέσα από αυτά τα κέντρα οι νοητικές, πνευματικές και συγκινησιακές καταστάσεις επηρεάζουν το σώμα, και αντίστροφα.

Τα κέντρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος του σώματος, ξεκινώντας από τη βάση της σπονδυλικής στήλης και καταλήγοντας στην κορυφή του κεφαλιού.

Μπορεί κανείς να τα φανταστεί σαν κέντρα ελέγχου και διανομής της ενέργειας, που λειτουργούν όμως σε άμεση σχέση με τον ψυχολογικό παράγοντα. Διαπερνούν το σώμα και την αύρα του σώματος, και μέσω αυτών λαμβάνονται διάφορες ενέργειες οι οποίες στη συνέχεια μεταλλάσσονται και διανέμονται. Έτσι, τα ενεργειακά αυτά κέντρα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη φυσική, διανοητική και συναισθηματική υγεία και κυρίως στην πνευματική ανάπτυξη.


H άνοδος της ενέργειας
H διέγερσή τους, που επιτυγχάνεται με την άνοδο της κοσμικής ενέργειας η οποία εδράζεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης, έχει ισχυρές επιδράσεις στην συνείδηση. Ωστόσο, η ακριβής φύση των αλλαγών εξαρτάται από το ποια κέντρα αφυπνίζονται. Το “τρίτο μάτι” (κέντρο Άτζνα), που θα μας απασχολήσει εδώ, ονομάζεται επίσης και τσάκρα του μετώπου, μάτι της σοφίας, τσάκρα του εσωτερικού ματιού ή τσάκρα ελέγχου και είναι το έκτο κατά σειρά κέντρο, μετρώντας από τα κάτω.
Είναι μια πύλη μέσω στης οποίας το ανθρώπινο ον μπορεί να ενεργοποιήσει το έβδομο τσάκρα ή κέντρο της κεφαλής, και έτσι να εμπειραθεί την υπέρτατη κατάσταση που είναι γνωστή στη δυτική παράδοση σαν Φώτιση (σαμάντι), την απελευθέρωση δηλαδή της συνείδησης από τα δεσμά του χώρου και του χρόνου.

Τα πνευματικά δώρα του τρίτου ματιού
Το τρίτο μάτι είναι η έδρα των ανώτερων νοητικών δυνάμεων – της διόρασης, της μνήμης και της θέλησης. Στο φυσικό επίπεδο, μέσω της υπόφυσης, είναι το ανώτατο κέντρο ελέγχου του κεντρικού νευρικού συστήματος
Όπως μέσω του έβδομου τσάκρα (του κέντρου της κεφαλής) μπορεί κανείς να ταυτιστεί με το Όλον, μέσω του έκτου τσάκρα έχει συνειδητή αντίληψη του συνόλου της δημιουργίας.
Όλες οι γνώσεις που είναι εκδηλωμένες στη Δημιουργία υπάρχουν ήδη. Περιέχονται στο καθαρό Είναι με τον ίδιο τρόπο που ένας σπόρος εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο φυτό.

H δημιουργική διαδικασία αρχίζει όταν το Είναι, που αναπαύεται μέσα στον εαυτό του, συνειδητοποιήσει την ύπαρξή του. Τότε λαμβάνει χώρα μια αρχική σχέση ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο, πράγμα που δημιουργεί τη δυαδικότητα. Το Είναι, μέσα στην άμορφη κατάστασή του, εκδηλώνει ένα πρώτο πρότυπο δονήσεων.

Πάνω στη βάση αυτής της πρώτης, αρχέγονης δόνησης, κάθε βήμα που οδηγεί στην ανάπτυξη της επίγνωσης δημιουργεί ένα νέο και διαφοροποιημένο πρότυπο δόνησης. Έτσι, όλα τα επίπεδα της δημιουργίας εμπεριέχονται στην ανθρώπινη ζωή και με τη σειρά τους αντιπροσωπεύονται στα τσακρά με τα διάφορα επίπεδα των δονήσεών τους. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της εκδήλωσης συμβαίνει επίσης μέσα σε μας και μέσα από μας.

Δεδομένου ότι το τρίτο μάτι είναι η έδρα της επίτευξης της συνειδητότητας, μέσω αυτού μπορούμε να εκδηλώσουμε αλλά και να απο-υλοποιήσουμε την ύλη. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες πραγματικότητες στο φυσικό πεδίο και να διαλύσουμε τις παλιές.

Συνήθως αυτή η διαδικασία συμβαίνει αυτόματα, χωρίς συνειδητή δράση από μέρους μας, καθώς οι περισσότερες αποφασιστικές σκέψεις στη ζωή μας ελέγχονται από τα συναισθηματικά πρότυπα που μας κυβερνούν και υποκινούνται από προκαταλήψεις και απόψεις, δικές μας και των άλλων. Δηλαδή ο νους μας δεν είναι συνήθως ο κύριος των σκέψεων που καθορίζουν τη δράση μας, αλλά μάλλον δούλος τους, καθώς αυτές κυριαρχούνται από το συναίσθημα.

Αναπτύσσοντας τη συνειδητότητά μας και ανοίγοντας όλο και περισσότερο το τρίτο μάτι μπορούμε να ελέγξουμε συνειδητά τη δημιουργική διαδικασία και μπορούμε να χειριστούμε την ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιθυμιών μας.

Από τον Ανδρέα Τσάκαλη
YouMagazine

Post a Comment