Διαφημιση

header

ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Κουνταλίνι, Πράνα και Φοχάτ Τα Κοσμικά επίπεδα εκδήλωσης είναι δέκα, από τα οποία τα 7 είναι γνωστά στον άνθρωπο, συν τα 3 ανώτερα κοσμικά, το Μάνας Ταϊγιάσι, το Ανουπαδάκα και το Αδι.

Το 8ο επίπεδο είναι ο κοσμικός νους, Μαχάτ ή Μάνας Ταϊγιάσι, που έχει την ίδια φύση με το ανθρώπινο Άτμα, το οποίο βρίσκεται ενσωματωμένο εκεί. Αν και θεωρούνται δύο διαφορετικά επίπεδα, σοφοί όπως ο Πυθαγόρας τα είχαν εντάξει σε ένα μόνο.

Το 9ο επίπεδο ονομάζεται Ανουπαδάκα, που σημαίνει «ο χωρίς Πατέρα». Το 10ο λέγεται Αδι, που σημαίνει το Πρώτο.

Υπάρχει μια τριπλή διαίρεση της ενέργειας στην φύση, της οποίας οι όψεις είναι :
 ΦΟΧΑΤ
Ηλεκτρισμός
Μαγνητισμός,
φως, θερμοκρασία, ήχος, κίνηση
 ΠΡΑΝΑ
η Ζωτικότητα
 ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ
ή Οφιούχο Πυρ

Αυτές οι Ενέργειες πηγαίνουν από τον Ηλιακό Λόγο προς την Γη.
Είναι διαφορετικές μεταξύ τους και δεν μπορεί να μεταλλαχθεί η μια στην άλλη, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο της ύπαρξης.


  • Η Κουνταλίνι είναι μια Κοσμική σφαίρα, μια κοσμική Δύναμη. Σχετίζεται με τον 1ο Λόγο ή Παγκόσμια Βούληση.
  • Το Πράνα συσχετίζεται με την Παγκόσμια Ζωή και τον 2ο Λόγο και
  • Tο Φοχάτ είναι ένα είδος δημιουργικής ώθησης, Παγκόσμιας Διάνοιας ή Παγκόσμιας Δραστηριότητας.


ΦΟΧΑΤ

Ο 3ος Ηλιακός Λόγος εκπορεύει μια ζωτική εκδήλωση που κατεβαίνει μέσα από όλα τα επίπεδα, διαφοροποιώντας τα άτομα των κατωτέρων επιπέδων, τα οποία θα αναζωογονηθούν από μια δύναμη που ονομάζεται ΦΟΧΑΤ. Ύστερα τα άτομα θα συγκεντρωθούν σε μόρια και σε πιο περίπλοκους συνδυασμούς, μέχρι να σχηματίσουν τα 7 υποεπίπεδα του κάθε επιπέδου.

Η ενέργεια Φοχάτ τα διαιρεί, στρωματοποιεί, σχεδιάζει, οργανώνει την Πρωταρχική Ύλη. Το Φοχάτ είναι ένα είδος δημιουργικής ώθησης, Παγκόσμιας Διάνοιας ή Παγκόσμιας δραστηριότητας. Η Ε.Π.Μπ. την συσχετίζει με το Μπλε χρώμα.

Σύμφωνα με την εσωτερική παράδοση όλα τα επίπεδα του Σύμπαντος αποτελούνται από ορισμένο αριθμό διαφορετικής ποιότητας φυσαλίδων τα οποία δημιουργήθηκαν από την Πνοή μιας Δύναμης που στον αποκρυφισμό λέγεται ΦΟΧΑΤ, ενεργειακή εκδήλωση του Μαχαπουρούσα. Αυτή η δύναμη δημιούργησε τα ενεργειακά πεδία που σχημάτιζαν χωροχρονικές παραμορφώσεις και στροβίλους στον χώρο και έκαναν τις φυσαλίδες να σχηματίζουν σπείρες σε διάφορους σχηματισμούς, χορδές και ενεργειακές κλωστές. Αυτές παλλόμενες και συστρεφόμενες σπειροειδώς, περιστρέφονταν γύρω από τον εαυτό τους και περιφέρονταν οι μικρότερες γύρω από τις μεγαλύτερες δημιουργώντας τις ατομικές υλικές υποστάσεις των διαφόρων Κοσμικών επιπέδων, από το Ανουπαδάκα ως το Αιθεροφυσικό των γνωστών σωματιδίων της Ατομικής Φυσικής.

Έτσι η Δύναμη του Λόγου (η πρώτη Ηχητική Δόνηση - Φοχατική- των Διαμέτρων Χορδών στον Χώρο του Κοσμικού Αυγού ή αλλιώς η πληθωρισμένη φυσαλίδα) διέθεσε τις μικρότερες μονάδες φυσαλίδων σε σπείρες ανά επτά, σχηματίζοντας έλικες πρώτης τάξης,. Αυτές συνθέτουν και ορίζουν το Χώρο του Κοσμικού Αυγού ή το Επίπεδο Αδι, που είναι η Πρωταρχική Μεγάλη Πομφόλυξ όπου μέσα της ξετυλίγεται το Σύμπαν.

Ο Λόγος ύστερα συστρέφει 7 μικρότερες σπείρες γύρω απ’ αυτές της πρώτης τάξης και έτσι σχηματίζονται σπείρες δεύτερης τάξης που θα αποτελέσουν την Κοσμική υπόσταση του Δεύτερου Κοσμικού Επιπέδου, του Ανουπαδάκα με 49 φυσαλίδες στο κάθε άτομο ή Πομφόλυγγα του (Η αιθεροφυσική εκδήλωσή τους είναι οι 49 Μεγάλες ομάδες Γαλαξιών).

Οι έλικες δεύτερης τάξης περιτυλίγονται από άλλες σπείρες που σχηματίζουν την πιο τραχιά ύλη του τρίτου Κοσμικού Επιπέδου ή Μαχάτ, δηλ. της Παγκόσμιας Διάνοιας, όπου ενσωματώνονται οι Μονάδες Άτμα. Εκεί, οι σπείρες αυτές τρίτης τάξης συγκροτούν τις πολλαπλές Ατμικές Μονάδες ή Πομφόλυγες με 2401 φυσαλίδες η καθεμία που αποτελούν την Νοητική ρίζα του Σύμπαντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται ώσπου να σχηματιστούν οι σπείρες έκτης τάξης που συγκροτούν τα αναρίθμητα αιθεροφυσικά άτομα -( Αυτά τα αιθεροφυσικά άτομα δεν είναι τα κανονικά άτομα των χημικών στοιχείων, αλλά τα ακρογωνιαία-σωματίδια συστατικά τους, δηλ. τα λεγόμενα Φερμιόνια με τις παραλλαγές τους των Κουάρκ και των λεπτονίων)- ή Πομφόλυγες του 7ου φυσικού Επιπέδου, το καθένα από τα οποία αποτελείται από σχεδόν 14.000 εκατομμύρια πρωταρχικές φυσαλίδες. Αυτές δηλ. τις φυσαλίδες που γεννήθηκαν στο ομογενές κβαντικό ψευτοκενό του Κοσμικού Χώρου ΑΔΙ μέσα στο Μεγάλο Αυγό Ιρανυαγκάρμπα αμέσως μετά την Πληθωρισμική έκρηξη.

Έτσι, η Πρωταρχική Δύναμη του Μαχαπουρούσα με το «φύσημα» δημιουργεί σ’ όλο το Αυγό διάφορους μικρούς στροβίλους, Πομφόλυγες, ο καθένας από τους οποίους συγκεντρώνει μέσα του 49 φυσαλίδες, σχηματίζοντας τα άτομα του 2ου Επιπέδου.

Σε μια δεύτερη φάση της Δύναμης αυτή αιχμαλωτίζει σχεδόν το σύνολο των ατόμων - αφήνοντας μόνο μερικά για να θεμελιώσουν το Επίπεδο Ανουπαδάκα- τα διασπάει στις φυσαλίδες που τα συνθέτουν και ύστερα δημιουργεί ξανά στροβίλους - Πομφόλυγες καθένας από τους οποίους σαν Ατμικά άτομα περιέχει μέσα του 492 φυσαλίδες και ούτω καθεξής. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η έκτη Δύναμη να φτιάξει τα άτομα ή στροβίλους - Πομφόλυγες του 7ου Επιπέδου.

Η εικόνα μοιάζει με δίνες νερού που αναταράσσονται από τον αέρα και δημιουργούν χιλιάδες φυσαλίδες που ενώνονται και μεγαλώνουν, χωρίζονται και διασπώνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τα άτομα ή οι στρόβιλοι του κάθε επιπέδου συνδυάζονται με διάφορους τρόπους, σε διάφορα σχήματα και ποσότητες για να σχηματίσουν τα Υποεπίπεδά τους.

Το Εκδηλωμένο Σύμπαν διαποτίζεται από την δυαδικότητα, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η ίδια η ουσία της Ύπαρξής του σαν εκδηλωμένο.

Αλλά όπως ακριβώς όπως οι αντίθετοι πόλοι του υποκειμένου και αντικειμένου, του πνεύματος και της ύλης δεν είναι παρά όψεις της Μιας Μονάδας στην οποία συντίθενται, έτσι και στο εκδηλωμένο Σύμπαν υπάρχει «Εκείνο» που συνδέει το πνεύμα με την ύλη, το υποκείμενο με το αντικείμενο. Αυτό το κάτι ονομάζεται από τους αποκρυφιστές Φοχάτ. Είναι η «γέφυρα» μέσω της οποίας οι ιδέες που υπάρχουν στην «Θεία Σκέψη», εντυπώνονται πάνω στην Κοσμική ύλη σαν «Νόμοι της Φύσης».

Είναι η δυναμική ενέργεια της Κοσμικής Ιδεοπλασίας ή από άλλη μεριά είναι το νοήμον μέσο, η καθοδηγητική δύναμη κάθε εκδήλωσης, η θεία σκέψη μεταβιβασμένη και εκδηλωμένη μέσω των Ντχγιάνι-Τσοχάν (Αρχάγγελοι, Σεραφείμ), των δημιουργών του ορατού κόσμου. Έτσι από το Πνεύμα ή Κοσμική Ιδεοπλασία, προέρχεται η Συνείδηση μας, από την Κοσμική Ουσία προέρχονται οι διάφοροι φορείς στους οποίους αυτή η συνείδηση ατομικοποιείται και φτάνει στην αυτοσυνείδηση. Ενώ ο Φοχάτ, στις διάφορες εκδηλώσεις του, είναι ο Μυστηριώδης δεσμός ανάμεσα στον Νου και στην Ύλη, η εμψυχώνουσα αρχή που ηλεκτρίζει κάθε άτομο και του δίνει ζωή.

Όπως στην αρχαιότατη Ελληνική Κοσμογονία, που διαφέρει πολύ από την μετέπειτα μυθολογία, ο Έρως είναι το τρίτο πρόσωπο της πρωταρχικής τριάδας: Χάος, Γαία, Έρως, έτσι και ο Φοχάτ είναι άλλο πράγμα στο ακόμα ανεκδήλωτο Σύμπαν και άλλο στο φαινομενικό κοσμικό σύμπαν. Σε αυτό το τελευταίο είναι η απόκρυφη, ηλεκτρική ζωτική δύναμη, η οποία κάτω από την Θέληση του Δημιουργικού Λόγου, ενώνει και συγκεντρώνει όλες τις μορφές, δίνοντας τους την πρώτη ώθηση που με τον καιρό γίνεται Νόμος. Αλλά στο Ανεκδήλωτο Σύμπαν ο Φοχάτ δεν είναι πια αυτό, ακριβώς όπως ο Έρως δεν είναι το μετέπειτα όμορφο φτερωτό αγγελούδι. Είναι απλώς εκείνη η λανθάνουσα δημιουργική δύναμη μέσω της δράσης της οποίας το Νοούμενο όλων των μελλοντικών πραγμάτων διαιρείται, θα λέγαμε, για να ξαναενωθεί με μια υπεραισθητική πράξη και να εκπορεύσει την δημιουργική ακτίνα.

Είναι η κινητήρια Δύναμη, η ενεργός δύναμη, που αναγκάζει το ΕΝΑ να γίνει ΔΥΟ και ΤΡΙΑ στο Κοσμικό επίπεδο της εκδήλωσης.

Το τριπλό ΕΝΑ διαφοροποιείται στα πολλά και τότε ο Φοχάτ μετατρέπεται σε εκείνη την δύναμη που συγκεντρώνει τα στοιχειακά άτομα και τα κάνει να συσσωρευτούν και να συνδυαστούν. Από το Χάος γεννιέται το Έρεβος και η Νύκτα και κάτω από την δράση του Ερωτά γεννούν με την σειρά τους τον Αιθέρα και την Χίμαιρα., το φως των ανώτερων και το φως των κατώτερων γήινων περιοχών.

Ο Φοχάτ λοιπόν είναι η προσωποποιημένη ηλεκτρική ζωτική δύναμη, η υπερβατική συνδετική Μονάδα όλων των Κοσμικών Ενεργειών, τόσο στα Αόρατα, όσο και στα Εκδηλωμένα πεδία, η δράση της οποίας -σε μια άπειρη κλίμακα- μοιάζει με εκείνη μιας ζωντανής Δύναμης δημιουργημένης από την ΘΕΛΗΣΗ στις εκδηλώσεις εκείνες που το φαινομενικά υποκειμενικό δρα πάνω στο φαινομενικά αντικειμενικό και το ωθεί σε δράση. Ο φοχάτ δεν είναι μόνο το ζωντανό σύμβολο και το δοχείο της δύναμης, αλλά από τους Αποκρυφιστές θεωρείται σαν μια Οντότητα, η οποία δρα πάνω σε δυνάμεις που είναι κοσμικές, ανθρώπινες και γήινες και ασκούν την επιρροή τους αντίστοιχα σε όλα τα πεδία. Στο γήινο επίπεδο η επιρροή του γίνεται αισθητή στην μαγνητική δύναμη και την ενεργό δύναμη που γεννιέται από την ισχυρή επιθυμία του μαγνητιστή. Στο Κοσμικό ενυπάρχει στην κατασκευαστική δύναμη, η οποία στο σχηματισμό των πραγμάτων -από το πλανητικό σύστημα μέχρι μια απλή μαργαρίτα- εκτελεί το σχέδιο που βρίσκεται στο νου της Φύσης , ή στην Θεία σκέψη, σχετικά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κάθε ιδιαίτερου πράγματος. Μεταφυσικά είναι η αντικειμενοποιημένη σκέψη των θεών, ο Λόγος που έγινε σάρκα και ο αγγελιοφόρος των Κοσμικών και ανθρώπινων Ιδεοπλασιών, η ενεργός δύναμη στην συμπαντική Ζωή. Στην δευτερεύουσα όψη του είναι οι 4 γνωστές μορφές ενέργειας.

Προοπτικές της Φυσικής

Από την μελέτη της ύλης, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι συμπεριφοράς που πιστεύεται ότι προκαλούνται από 4 διαφορετικά είδη δυνάμεων. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη που είναι η ισχυρότερη από όλες και που εξασκείται π.χ. μεταξύ των πρωτονίων και των νετρονίων που συγκροτούν τον πυρήνα. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, που ασκείται ανάμεσα σε σώματα που φέρνουν ηλεκτρικό φορτίο. Σ’ αυτήν οφείλεται η συγκρότηση του ατόμου. Την ασθενή πυρηνική δύναμη στην οποία οφείλεται η διάσπαση των σωματιδίων, όπως είναι η β διάσπαση των πυρήνων. Την βαρυτική δύναμη, που εξασκείται μεταξύ των μαζών και που είναι υπεύθυνη π.χ. για τις κινήσεις των άστρων. Αν στην βαρυτική δύναμη αποδώσουμε τιμή 1, τότε η ασθενής πυρηνική δύναμη έχει τιμή 1028, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη έχει τιμή 1038 και η ισχυρή πυρηνική δύναμη έχει τιμή 1040.

Από την εποχή του Εμπεδοκλή που πρώτος μίλησε για τα βασικά συστατικά τα οποία πίστευε ότι συγκροτούν το σύμπαν (αήρ, ύδωρ, πυρ, γη), το όνειρο του ανθρώπου είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας της φύσης με όσον το δυνατόν λιγότερους ενοποιούς όρους. Από την άποψη αυτή στην ιστορία της φυσικής στέκουν μαζί τρία ονόματα Newton, Maxwell, Einstein, ως οι μεγαλύτεροι συνθέτες και ενοποιοί όλων των εποχών.

Πριν 300 περίπου χρόνια ο Newton ταύτισε και ενοποίησε την γήινη βαρύτητα (την δύναμη που κάνει τα μήλα να πέφτουν) με την ουράνια βαρύτητα (την δύναμη που συγκρατεί τους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο) Διακόσια χρόνια αργότερα ο Maxwellενοποίησε τις δυνάμεις του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Το 1905 ο Einsteinενοποίησε τον χώρο και τον χρόνο και 11 χρόνια αργότερα κατάφερε να δείξει ότι η Νευτωνική βαρύτητα είναι εκδήλωση της τολμηρής αυτής ενοποίησης. Το μεγάλο όνειρο των φυσικών είναι η ενοποίηση των δυνάμεων της φύσης

Πρόσφατες θεωρίες έχουν ενοποιήσει την ασθενή πυρηνική δύναμη και την ηλεκτρομαγνητική, σε μια δύναμη την ηλεκτρασθενή. Η θεωρία που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μέσω της ισχυρής πυρηνικής δύναμης είναι η κβαντική χρωματοδυναμική. Νέες δημοφιλείς θεωρίες, όπως οι μεγαλειώδεις ενοποιημένες θεωρίες προσπαθούν να συζεύξουν την κβαντική χρωματοδυναμική με τις ηλεκτρασθενείς δυνάμεις. Ο 4ος αιθέρας είναι αυτό που φωτογραφίζει η μηχανή κίρλιαν, είναι η ηλεκτρομαγνητική εκπομπή ενός αντικειμένου. την έχουν όλα τα αντικείμενα άσχετα αν είναι ζωντανά ή όχι. Τον 4ο αιθέρα αιθεροφυσικό-Κάμα Μάνας μπορούμε να τον συγκρίνουμε με την ατομική ενέργεια. Μετά έχουμε τον 3ο, αιθεροφυσικό - Μάνας. Αυτό στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της επιστήμης θα αντιστοιχούσε με ελεύθερα σωματίδια, πρωτόνια, ποζιτρόνια, δηλ. αφού διασπαστεί το άτομο

Πράνα

Εκτός από την Φοχάτ ή τα ενοποιημένα πεδία δύναμης, που ευθύνεται για την Δομή, τις αλληλεπιδράσεις και την Μορφολογία του Σύμπαντος, υπάρχει μια δεύτερη δύναμη η JIVA, ή JIVA- PRANAM, στα σανσκριτικά, που σημαίνει Ζωή. Είναι η Ζωογόνος Δύναμη όλων των Κόσμων, που αποτελεί την Δεύτερη Όψη ή υπόσταση του Παγκόσμιου Λόγου ή Θεού. Ενώ η πρώτη δύναμη, η Φοχάτ, κατασκευάζει τους κόσμους και δομεί τα Επίπεδα και Υποεπίπεδα, η δεύτερη Δύναμη Πράνα, εμπνέει Ζωή στις μορφές. Προέρχεται από τον 2ο Λόγο και απορροφάται από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς ώστε να είναι τέτοιοι. Χωρίς Πράνα δεν υπάρχει ζωή.

Το Ηλιακό Πράνα είναι ένα φωτεινό Πράνα όχι μόνο μεταφυσικά, αλλά και στο φυσικό επίπεδο. Το Σεληνιακό Πράνα είναι αντίθετο, αλλά συμπληρωματικό του ηλιακού. Οταν στις λαμπερές μέρες δεχόμαστε τις ηλιακές ακτινοβολίες αισθανόμαστε μεγαλύτερη κλίση για πνευματικές δράσεις. Αντίθετα κάτω από την επίδραση της σελήνης αισθανόμαστε πιο ισχυρά τα κατώτερα πάθη, τα ένστικτα. και οι δύο είναι ζωτικές, ενεργειακές ωθήσεις, που έχουν όμως διαφορετική ποιότητα, πολικότητα. Υγεία υπάρχει όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα 2 πράνα. Μπορούμε να πούμε ότι συνεχώς μας επηρεάζει ένα ηλιακό θετικό πράνα και ένα σεληνιακό αρνητικό πράνα. Το πρώτο μας ανυψώνει, μας καθαρίζει. Το δεύτερο είναι σαν μια κατοπτρική αντανάκλαση της ζωής, δηλ. κάτι που δεν είναι φυσικό, αλλά τεχνητό. Στην Ιστορία της ανθρωπότητας πάντα βρίσκουμε την Σελήνη και την επίδραση της, συσχετισμένη με τον έρωτα, το σεξ τα χαμηλά πάθη, τα βίτσια. αντίθετα ο ήλιος συσχετίστηκε πάντα στους αρχαίους πολιτισμούς με την δύναμη, την ανδρεία, την διάνοια και την αρετή. Το σεληνιακό πράνα είναι αρνητικό γιατί είναι ενέργειες που προέρχονται από έναν νεκρό πλανήτη 3ης αλυσίδας, είναι ζωικές ενέργειες. Το ηλιακό φως που διοχετεύει το ηλιακό πράνα είναι πιο άμεσο στην δράση πάνω στον άνθρωπο. Το αισθανόμαστε πολύ και άμεσα όταν ενεργεί πάνω στο αιθεροφυσικό σώμα. Το σεληνιακό πράνα μπαίνει από το αστρικό και Κ-Μ σώμα.

Από ένα γαλαξία ως ένα ηλεκτρόνιο η ζωή διεισδύει παντού και εκδηλώνεται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις, μερικές από τις οποίες εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε, όπως π.χ. την ζωή ενός ορυκτού ή ενός αστερισμού (γιατί διακρίνουμε από την σχετική μας θέση, ένα πολύ μικρό φάσμα της ζωής, αυτό που λέμε «βιοχημεία του άνθρακα»).

Η Συμπαντική Μια-Ζωή ή Χίβα-Πράναμ δεν έχει ακόμη εντοπιστεί σαν ξεχωριστή Δύναμη από την σημερινή επιστήμη, αν και υποψιάζονται την ύπαρξή της με την Οργόνη που ανακάλυψε ο Β. Ράιχ. Η ενέργεια Πράνα, ή Ghiή Ki για τους Κινέζους σοφούς, δεν ανήκει στο πλαίσιο των τεσσάρων γνωστών δυνάμεων της φυσικής, που οι επιστήμονες προσπαθούν να ενοποιήσουν σε ένα μόνο πεδίο δύναμης. Η Βιοενέργεια, σαν εκπόρευση του 2ου κοσμικού Λόγου, ωθεί την εξέλιξη της συνείδησης από το ατομικό επίπεδο των χημικών στοιχείων, ως το Μοναδικό Επίπεδο του Αδι, όπου η συνείδηση «βυθίζεται» στο ΕΝΑ-ΠΑΝ, στον Ωκεανό του Πρωταρχικού Χώρου. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε αόρατη μορφή ως τις λεπτότερες είναι γεμάτη, «φουσκωμένη» από Ζωή.


Κουνταλίνι

Αυτό το Κύμα Ζωής αφού φτάσει στα κατώτερα σημεία υλοποίησης θ’ αρχίσει να ανεβαίνει, για να επιστρέψει στα ύψη από όπου προήλθε. Η δύναμη σε δρόμο ανάβασης και επιστροφής προς την Αρχή, που χρειάζεται την Εμπειρία και την Βούληση του Οντος ονομάζεται ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ.

Η Κουνταλίνι είναι μια Κοσμική σφαίρα, μια κοσμική δύναμη. Συσχετίζεται με τον 1ο Λόγο ή Παγκόσμια Βούληση. Η Κουνταλίνι συσχετίζεται με το κόκκινο χρώμα. Ονομάζεται και Φιδίσιο Πυρ, Πύρινο Φίδι ή Μητέρα του Κόσμου Δύσκολα αναγνωρίζεται στην Φυσική Φύση και πιο εύκολα στην Ατμική. Είναι η εκδήλωση του 1ου κύματος Ζωής του 3ου Λόγου, που στην κάθοδο είναι φοχάτ και στην άνοδο μεταλλάσσεται σε Κουνταλίνι (Βούληση + Εμπειρία).

Η ενέργεια Κουνταλίνι υπάρχει και στον άνθρωπο. Αυτή η ανθρώπινη Κουνταλίνι είναι που μαζί με την βούληση του ανθρώπου, δηλαδή το πιο μυστικό του όπλο «να - διαρκεί- μέσα- από- το- ξεπέρασμα - των - εμποδίων» του επιτρέπει να ενεργοποιήσει τα τσάκρα του, να αναπτύξει τις αρετές του και να νικήσει καθετί που του στέκεται εμπόδιο μπροστά του. Ο άνθρωπος απορροφά την Κουνταλίνι μέσα από το Βασικό Τσάκρα από το Κέντρο της γης που βρίσκεται μέσα στο «Σιδερένιο μαύρο αυγό» ή κεντρικό Πυρήνα της γης. Είναι μια τεράστια τρομερή δύναμη στην οποία συμμετέχουν εκείνοι που ήδη κατέχουν κάποιο βαθμό Μύησης, δηλ. που αντηχούν στην αρμονία του σύμπαντος

. Στον Αιγυπτιακό Τύπο, όταν ένας Μύστης βλέπει ότι ένας άνθρωπος θέλει το κακό του, δεν πρέπει να του επιτεθεί, αλλά απλώς του αφαιρεί την υποστήριξή του. Αυτή η τόσο σημαντική δύναμη στήριξης είναι η Κουνταλίνι. Το υγρό ενεργειακό Πυρ της Κουνταλίνι κυκλοφορεί σπειροειδώς γύρω και μέσα από την σπονδυλική στήλη, ανεβαίνοντας από τα τρία νάντις Ιντα,(-) Πιγκάλα (+) και Σουσούμνα.

Ο Ιντα είναι η σελήνη και διευκολύνει την κυριαρχία πάνω στα πάθη, Πιγκάλα είναι ο Ηλιος και διευκολύνει την κυριαρχία του νου. Σουσούμνα ο Σείριος και έχει πνευματική φύση. Στην Ινδία συμβολιζόταν με ένα καλάμι μπαμπού με 7 ρόζους και στην Ελλάδα με το Κηρύκειο του Ερμή. KUN : Πρωταρχικός Ηχος, Πρωταρχική Δύναμη, Πύρινο Φίδι. Αυτή η τεράστια ενέργεια υπάρχει κλειδωμένη στο κεντρικό νευρικό σύστημα Αν απελευθερωθεί από την βάση της σπονδυλικής στήλης μπορεί περνώντας μέσα από τον νωτιαίο μυελό να φτάσει στον εγκέφαλο. Βρίσκεται κοιμισμένη στην βάση της σπονδυλικής στήλης.

Αυτές οι ενέργειες πηγαίνουν από τον Ηλιακό Λόγο προς την Γη. Είναι διαφορετικές μεταξύ τους και δεν μπορεί να μεταλλαχτεί η μία στην άλλη, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο της ύπαρξης. Μεταξύ της ΦΟΧΑΤ και της Κουνταλίνι υπάρχει η ίδια σχέση που έχει ο 3ος με τον 1ο Λόγο. Ο πρώτος Λόγος κυβερνάει την εξέλιξη των Φυλών (Μαχατσόχαν) και ο 3ος (Μανού) τον εφαρμόζει στην πράξη εδώ στην γη γιατί ο Μαχατσόχαν δεν μπορεί να κατέβει παρά στο Βούδι-Μάνας. Ο δεύτερος Λόγος (Βουδισάτβα) βοηθάει τον Μανού σε αυτό το έργο, ζωντανεύοντας τα σώματα που η Φοχάτ διαφοροποίησε.

Via esoterica.gr

Post a Comment