Διαφημιση

header

ΤΑ ΕΠΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι ιερές διδασκαλίες του Ερμή χωρίζονται σε επτά αλληλένδετες αρχές μέσα στο Κυμβάλειον. Οι αρχές συνήθως μελετώνται με σειρά, καθώς η μία έχει ως βάση την άλλη.

Μερικές από αυτές ίσως σας είναι οικείες, αφού πνευματικοί δάσκαλοι τις μελετούν και γράφουν σχετικά με αυτές από τότε που ο Ερμής τις παρουσίασε πριν από πολλούς αιώνες. Μπορεί λοιπόν να φανεί σαν κάποιος να μελετά βασική αριθμητική, ενώ ήδη έχει πάρει δίπλωμα στην άλγεβρα.

Η μελέτη αυτών των αρχών δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τα δικά σας φυσικά πνευματικά χαρίσματα. Η βαθύτερη κατανόηση αυτών των αρχών θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις έμφυτες ικανότητες σας για υλοποιήσεις. Για παράδειγμα, θα μάθετε πως να διατηρείτε τη διάθεσή σας, τις σκέψεις σας και τις δονήσεις σας σε υψηλά επίπεδα. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις σχέσεις σας, τα οικονομικά σας, την υγεία σας και τις άλλες εμπειρίες στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Ακολουθεί μία παρουσίαση των Επτά Ιερών Αρχών που μας έδωσε ο Ερμής.

Η πρώτη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Νοητισμός. Το αξίωμα του Κυμβαλείου που συνοψίζει αυτήν την Αρχή είναι “Το Όλον είναι Νους. Το Σύμπαν είναι Νοητικό”.

Αυτή η Αρχή εξηγεί πως όλο το Σύμπαν (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας και της ζωής σας) αποτελείται από ένα Θεϊκό Νου, τις σκέψεις του και τις σκεπτομορφές του.

Το Κυμβάλειον αναφέρεται στο Δημιουργό ως “Το Όλον”.

Το Όλον είναι Νους, που σημαίνει πως είναι άπειρη, αλάθητη νοημοσύνη, σοφία και δημιουργικότητα. Αφού το Όλον βρίσκεται παντού, συνεπώς ο Νους είναι παντού. Ζείτε μέσα σε αυτόν τον πανταχού παρόντα Νου του Όλον. Ο αληθινός σας νους (ο Ανώτερός σας Εαυτός) είναι μία προέκταση και μία δημιουργία του Θεϊκού Νου.

Η Δεύτερη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Αντιστοιχία. Κατά το Κυμβάλειον, η Αρχή αυτή συνοψίζεται στη φράση του Ερμή: “Όπως πάνω, έτσι και κάτω. ΄Οπως κάτω, έτσι και πάνω”.

Οι Ερμητιστές διαιρούν τον κόσμο σε τρία επίπεδα: το υλικό, το νοητικό και το πνευματικό. Κάθε επίπεδο λειτουργεί σύμφωνα με τους ίδιους πνευματικούς νόμους. Αν λοιπόν κατανοήσετε τους νόμους που κυβερνούν ένα επίπεδο, τότε θα κατανοήσετε πως λειτουργούν και τα άλλα δύο επίπεδα. Εφαρμόζοντας αυτήν την κατανόηση, μπορείτε να ανυψώσετε τη συνειδητότητά σας και τη ζωή σας σε ανώτερα επίπεδα ύπαρξης.


Η Τρίτη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Δόνηση. Το Κυμβάλειον αναφέρει: “Τίποτα δεν σταματά, τα πάντα κινούνται, τα πάντα δονούνται”.

Τα πάντα στο Σύμπαν κινούνται, ακόμη και τα ονομαζόμενα άψυχα αντικείμενα, τα οποία είναι γεμάτα από δονούμενα άτομα και την ενέργεια του Όλον. Η διαφορά ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ύπαρξης έγκειται απλώς στο δονητικό ρυθμό της κίνησής τους. Οι Ερμητιστές εφαρμόζουν αυτή την Αρχή επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το δονητικό ρυθμό των αντικειμένων ή των καταστάσεων, που επιθυμούν να προσελκύσουν, να αλλάξουν ή να εξαφανίσουν.

Η Τέταρτη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Πολικότητα. Το Κυμβάλειον συνοψίζει την Αρχή ως εξής : “Τα πάντα είναι δυικά. Τα πάντα έχουν πόλους. Καθετί έχει το δικό του ζευγάρι αντιθέτων. Το όμοιο και το ανόμοιο είναι το ίδιο. Τα αντίθετα είναι όμοια στη φύση τους, αλλά διαφορετικά σε βαθμό. Τα άκρα συναντώνται. Όλες οι αλήθειες είναι μισές αλήθειες. Όλα τα παράδοξα μπορούν να συμφιλιωθούν”.

Η τέταρτη Αρχή εξηγεί πως κάθε εμπειρία και επιλογή είναι η ίδια στην πραγματικότητα. Αυτό που φαίνεται να είναι αντίθετο, είναι ουσιαστικά το ίδιο, αλλά με διαφορετικό βαθμό ίδιων συστατικών. Η ευπορία και η φτώχεια δεν είναι αντίθετα. Αποτελούν απλώς τα δύο άκρα του ιδίου άξονα, δονούμενα σε διαφορετικό ρυθμό. Κάθε κατάσταση στη ζωή σας έχει έναν τέτοιο άξονα με αντίθετα άκρα και δονητικές διακυμάνσεις ενδιάμεσα.

Οι Ερμητιστές χρησιμοποιούν αυτήν την Αρχή για να μεταλλάξουν ανεπιθύμητες καταστάσεις και συναισθήματα σε κάτι πιο επιθυμητό, αλλάζοντας απλώς τη δόνηση τους προς το υψηλότερο άκρο του κάθε άξονα.

Η Πέμπτη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Ρυθμός. Το Αξίωμα του Κυμβαλείου εξηγεί την Αρχή ως εξής: “Τα πάντα ρέουν, μέσα και έξω. Τα πάντα έχουν τις παλίρροιές τους. Τα πάντα ανυψώνονται και πέφτουν. Η κίνηση του εκκρεμούς εκδηλώνεται παντού. Το μέτρο της ταλάντωσης του εκκρεμούς προς τα δεξιά αποτελεί το μέτρο της ταλάντωσης προς τα αριστερά. Ο ρυθμός φέρνει ισορροπία”.
Κατά την πέμπτη Αρχή, το Σύμπαν λειτουργεί με ακριβείς και προβλέψιμους ρυθμούς. Αν επιτρέψετε στους ρυθμούς αυτούς να σας επιβληθούν, τότε οι διαθέσεις σας και η ζωή σας θα έχει διακυμάνσεις, πάνω και κάτω. Ωστόσο, εάν μάθετε να διαχειρίζεστε τους ρυθμούς, τότε δεν επηρεάζεστε από τους φθίνοντες ρυθμούς των συναισθημάτων ή των εμπειριών της ζωής.

Η Έκτη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Αιτία και Αποτέλεσμα. Το Κυμβάλειον αναφέρει: “Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμά της. Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του. Τα πάντα συμβαίνουν σύμφωνα με το Νόμο. Η τύχη είναι απλώς μία λέξη για το Νόμο που δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιών, αλλά τίποτα δεν διαφεύγει του Νόμου”.

Αυτό είναι ένα τέλειο σε τάξη Σύμπαν και τίποτα δεν συμβαίνει κατά τύχη ή κατά λάθος. Υπάρχει πάντα μία Αιτία πίσω από κάθε Αποτέλεσμα. Κάποιος γίνεται μάστερ της ζωής όταν γίνει ο ίδιος μία συνειδητή Αιτία των Αποτελεσμάτων που επιθυμεί, αντί να παρασύρεται από τις επιθυμίες ή τις βουλήσεις των άλλων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Αρχή για να πραγματοποιήσετε θεραπείες και υλοποιήσεις.

Η Έβδομη Ιερή Αρχή ορίζεται ως Φύλο. Το Κυμβάλειον αναφέρει: “Το Φύλο υπάρχει μέσα στα πάντα. Τα πάντα έχουν τις Θηλυκές και τις Αρσενικές τους Αρχές, παντού υπάρχει μία θηλυκή και μία αρσενική φύση. Το Φύλο εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα”.

Η έβδομη Αρχή δεν αναφέρεται στο παραδοσιακά αρσενικό και θηλυκό φύλο, όπως στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα πραγματεύεται τις αρσενικές και θηλυκές ενέργειες. Κάθε άτομο έχει και τις δύο ενέργειες μέσα του, αφού ολόκληρο το Σύμπαν αποτελείται από τις δύο. Οι ενέργειες αυτές είναι εξίσου ισχυρές και αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργούν.

Η θηλυκή ενέργεια μαγνητίζει και προσελκύει. Η αρσενική ηλεκτρίζει και δημιουργεί. Η απελευθέρωση και η προσέλκυση αποτελούν τη βάση της θεϊκής μαγείας. Για να υλοποιήσετε, θα πρέπει να προσελκύσετε την επιθυμία σας ή να τη δημιουργήσετε. Για να απολαύσετε μία σταθερή ροή ευπορίας, πρέπει να κατανοήσετε και να εργαστείτε με τη σταθερή ροή προσφοράς και λήψης, όπως η Αρχή διδάσκει.

Θεϊκή Μαγεία της Doreen Virtue

Post a Comment