Διαφημιση

header

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Αναρωτιέμαι ...
Γιατί οι οπτικές που προσεγγίζουν ένα γεγονός που έχει τελεστεί διαφέρουν;

Κ μου απαντώ...
Διότι κάθε οπτική / προσέγγιση έγκειται στο χρωματισμό του συναισθήματος που παράγει στον καθέναν συν το εύρος παρατήρησης του καθενός.
Με λίγα λόγια, η πυροδοτήση συγκεκριμένου συναισθήματος σ' ένα γεγονός αποτελεί τον υποκειμενικό παράγοντα στην ερμηνεία του.

Η αντικειμενικότητα – η πιο σωστά η ορθή διαχείριση στην προσέγγιση είναι συνάρτηση των εξής δύο παραμέτρων:
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Πρώτα "δουλεύεις" την αποστασιοποίηση Και μετά προβαίνεις στην παρατήρηση...
Αν χαθεί το πρώτο, θα προκύψει αλλοίωση στο δεύτερο..

Rehma by Lena Kotsomiti

Post a Comment