Διαφημιση

header

Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΕΨΗ

i-skepsi-einai -i-arxi-tis-afthonias

Η Σκέψη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να παράγει απτά πλούτη από την Άμορφη Ουσία. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα όλα τα πράγματα είναι ένα υλικό που σκέφτεται και μια σκεπτομορφή εμφυτευμένη μέσα σε αυτή την ουσία είναι που παράγει τη μορφή. 

Η Πρωταρχική Ουσία κινείται ανάλογα με τις σκέψεις της. Κάθε μορφή και διαδικασία που συναντάτε στη φύση είναι η ορατή έκφραση μιας σκέψης στην Πρωταρχική Ουσία. Το Άμορφο Υλικό καθώς σκέφτεται μια μορφή, παίρνει αυτή τη μορφή καθώς σκέφτεται μια κίνηση, κάνει αυτή την κίνηση.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ζούμε σε έναν κόσμο σκέψης, που αποτελεί μέρος ενός σύμπαντος σκέψης.  Η σκέψη ενός κινούμενου σύμπαντος μεταδόθηκε μέσα από την Άμορφη Ουσία, και η Νοητική Ύλη κινήθηκε σύμφωνα με αυτή τη σκέψη, πήρε τη μορφή του πλανητικού συστήματος και διατηρεί αυτή τη μορφή.  Η ‘’Νοητική Υλη’’ παίρνει τη μορφή της σκέψης της και κινείται ανάλογα με τη σκέψη. Διατηρώντας την ιδέα ενός κυκλικού συστήματος ήλιων και κόσμων, παίρνει τη μορφή αυτών των σωμάτων και τα κινεί κατά βούληση.

Όταν σκέφτεται τη μορφή μιας αργά αναπτυσσόμενης βελανιδιάς, κινείται ανάλογα και δημιουργεί το δέντρο, αν και ίσως χρειαστούν αιώνες για να επιτελεστεί το έργο. Κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, το Άμορφο δείχνει να κινείται σύμφωνα με τις γραμμές κίνησης που έχει ήδη εδραιώσει.

Η σκέψη μιας βελανιδιάς δεν προκαλεί την άμεση δημιουργία ενός πλήρως αναπτυγμένου δέντρου, αλλά θέτει σε λειτουργία, τις δυνάμεις που θα δημιουργήσουν το δέντρο, μέσα από εδραιωμένες γραμμές ανάπτυξης.

Κάθε σκεπτομορφή, που διατηρείται στη Νοητική Ύλη, προκαλεί τη δημιουργία της μορφής, αλλά πάντα, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, μέσω γραμμών ανάπτυξης και δράσης που έχουν ήδη εδραιωθεί. Η σκέψη ενός σπιτιού, χτισμένου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αν είχε εντυπωθεί στην Άμορφη Ουσία, ίσως να μην προκαλούσε τον άμεσο σχηματισμό του σπιτιού, αλλά θα προκαλούσε την τροπή δημιουργικών ενεργειών που ήδη λειτουργούν σε τέτοια κανάλια, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο γρήγορο χτίσιμο του σπιτιού. Και αν δεν υπήρχαν κανάλια μέσα από τα οποία μπορούσε να δράσει η δημιουργική ενέργεια, τότε το σπίτι θα δημιουργούνταν άμεσα από Πρωταρχική ουσία, χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις αργές διαδικασίες του οργανικού και του ανόργανου κόσμου.

i-skepsi-einai -i-arxi-tis-afthonias2


Καμία σκεπτομορφή δεν μπορεί να εντυπωθεί στην Πρωταρχική Ουσία χωρίς να προκαλέσει τη δημιουργία της μορφής. Ο άνθρωπος είναι ένα κέντρο σκέψης και μπορεί να παράγει σκέψη. Όλα τα σχήματα που ο άνθρωπος τροποποιεί με τα χέρια του πρέπει πρώτα να  υπάρξουν στη σκέψη του.

"Δεν μπορεί να διαμορφώσει κάτι αν δεν το έχει  πρώτα σκεφτεί". 

Και προς το παρόν ο άνθρωπος περιορίζει τις προσπάθειές του εξ ολοκλήρου στα δημιουργήματα των χεριών του. Έχει εφαρμόσει χειρωνακτική εργασία στον κόσμο των μορφών, επιζητώντας να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις ήδη υπάρχουσες. Δεν έχει ποτέ σκεφτεί να προσπαθήσει να προκαλέσει τη δημιουργία νέων μορφών, εντυπώνοντας τις σκέψεις του στην  Αμορφη Ουσία. ‘Οταν ο άνθρωπος έχει μια σκεπτομορφή, παίρνει υλικό από τις μορφές της φύσης και φτιάχνει μια εικόνα της μορφής που έχει στον νου του. Προς το παρόν, έχει κάνει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, προσπάθεια να συνεργαστεί με την Άμορφη Νοημοσύνη, να εργαστεί «μαζί με τον πατέρα του». Δεν έχει ονειρευτεί ότι μπορεί «να κάνει αυτό που είδε να κάνει ο Πατέρας του».

Ο άνθρωπος αναδιαμορφώνει και τροποποιεί τις υπάρχουσες μορφές με χειρωνακτική εργασία. Δεν έχει δώσει προσοχή στο ερώτημα αν μπορεί να δημιουργήσει πράγματα από την Άμορφη Ουσία μεταβιβάζοντας τις σκέψεις του σε αυτήν. 

Προτιθέμεθα να αποδείξουμε ότι μπορεί να το κάνει. Να αποδείξουμε ότι κάθε άντρας ή γυναίκα μπορεί να το κάνει, και να δείξουμε και πώς. Ως πρώτο βήμα, πρέπει να θέσουμε τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, βεβαιώνουμε ότι υπάρχει μια πρωταρχική άμορφη ύλη ή ουσία, από την οποία δημιουργούνται τα πάντα. Όλα τα φαινομενικά διαφορετικά στοιχεία αποτελούν απλώς διαφορετικές εκδηλώσεις ενός στοιχείου. Όλες οι μορφές που συναντώνται στην οργανική και την ανόργανη φύση είναι απλώς διαφορετικές μορφές, φτιαγμένες από το ίδιο υλικό. Και αυτό το υλικό είναι νοητική ύλη. Μια σκέψη που παραμένει σε αυτή τη νοητική ύλη δημιουργεί τη σκεπτομορφή.
Η σκέψη, στη νοητική ύλη, παράγει τα σχήματα.
Ο άνθρωπος είναι ένα κέντρο σκέψης, ικανός για πρωτότυπη σκέψη.

Αν ο άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει τη σκέψη του στην αυθεντική νοητική ύλη, μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ή τον σχηματισμό αυτού το οποίο σκέφτεται. 

Και για να συνοψίσουμε: Υπάρχει μια νοητική ύλη από την οποία δημιουργούνται τα πάντα, και η  οποία, στην πρωταρχική της κατάσταση, διαπερνά και γεμίζει τα ενδιάμεσα διαστήματα του σύμπαντος. Μια σκέψη, σε αυτή την ύλη, παράγει το αντικείμενο την εικόνα του οποίου δημιουργεί η σκέψη. Ο άνθρωπος μπορεί να σχηματίσει πράγματα στη σκέψη του και εντυπώνοντας τη σκέψη του στην άμορφη ουσία μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αυτού το οποίο σκέφτεται. Ίσως να ρωτήσετε αν μπορώ να αποδείξω αυτές τις δηλώσεις. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, απαντώ ότι μπορώ να το κάνω, τόσο μέσω της λογικής όσο και μέσω της εμπειρίας.

Αναλογιζόμενος τα φαινόμενα της μορφής και της σκέψης, καταλήγω σε μια πρωταρχική νοητική ύλη και, προχωρώντας από αυτήν τη νοητική ύλη, καταλήγω στη δύναμη του ανθρώπου να προκαλέσει τη δημιουργία αυτού το οποίο σκέφτεται. Και μέσω πειραματισμού, ανακαλύπτω ότι ο συλλογισμός είναι αληθής, και αυτή είναι η ισχυρότερη απόδειξή μου.

Αν ένας άνθρωπος διαβάσει το βιβλίο και πλουτίσει ακολουθώντας τις οδηγίες του, αυτή είναι μια απόδειξη που στηρίζει τους ισχυρισμούς μου. Αλλά αν κάθε άνθρωπος που ακολουθήσει τις οδηγίες γίνει πλούσιος, αυτή είναι μια θετική απόδειξη μέχρι κάποιος να ακολουθήσει τη διαδικασία και να αποτύχει. Η θεωρία είναι αληθινή μέχρι να αποτύχει η διαδικασία, και αυτή η διαδικασία δεν θα αποτύχει, γιατί κάθε άνθρωπος που θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του βιβλίου θα γίνει πλούσιος. Έχω πει ότι οι άνθρωποι πλουτίζουν όταν ενεργούν με τον Ορθό Τρόπο και, για να το κάνουν αυτό οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να σκέφτονται με τον Ορθό Τρόπο. Ο τρόπος δράσης ενός ανθρώπου είναι άμεσο αποτέλεσμα του τρόπου σκέψης του για τα πράγματα. Για να κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο που θέλεις, θα πρέπει να αποκτήσεις την ικανότητα να σκέφτεσαι με τον τρόπο που θέλεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα να γίνεις πλούσιος.

Το να σκέφτεσαι αυτό που θέλεις να σκέφτεσαι σημαίνει ότι σκέφτεσαι αληθινά, αυθεντικά, άσχετα από τα φαινόμενα. Κάθε άνθρωπος έχει τη φυσική και έμφυτη δύναμη να σκέφτεται αυτό που θέλει να σκέφτεται, αλλά απαιτείται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να γίνει αυτό, από όση χρειάζεται για να σκεφτεί τις σκέψεις που υποβάλλονται από τα φαινόμενα. Το να σκέφτεται κανείς σύμφωνα με τα φαινόμενα είναι εύκολο. Το να σκέφτεται αυθεντικά, άσχετα με τα φαινόμενα, απαιτεί κόπο και απαιτεί την κατανάλωση μεγαλύτερης δύναμης από κάθε άλλο έργο που ο άνθρωπος καλείται να επιτελέσει. Δεν υπάρχει πιο ενεργοβόρα διαδικασία, από αυτήν της συνεχούς και αυθεντικής σκέψης. Είναι το πιο επίπονο έργο στον κόσμο. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όταν η αλήθεια είναι αντίθετη με τα φαινόμενα. Κάθε φαινόμενο στον ορατό κόσμο τείνει να δημιουργεί μια αντίστοιχη μορφή στον νου που το παρατηρεί, και αυτό μπορεί να εμποδιστεί μόνο από τη διατήρηση της σκέψης της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Αν κοιτάξει κανείς το φαινόμενο της ασθένειας, θα δημιουργήσει τη μορφή της ασθένειας στον δικό του νου και τελικά στο σώμα του, εκτός αν διατηρήσει τη σκέψη της αλήθειας, η οποία είναι ότι δεν υπάρχει ασθένεια είναι μόνο ένα φαινόμενο, και η πραγματικότητα είναι η υγεία. Αν εξετάσει κανείς το φαινόμενο της φτώχιας, θα δημιουργήσει αντίστοιχες μορφές στον δικό του νου, εκτός αν διατηρήσει την αλήθεια ότι δεν υπάρχει φτώχειας υπάρχει μόνο αφθονία.

Το να σκέφτεται κανείς την υγεία όταν περιβάλλεται από την παρουσία ασθένειας, ή να σκέφτεται τα πλούτη όταν βρίσκεται εν μέσω φαινομενικής φτώχειας, απαιτεί δύναμη, αλλά όποιος αποκτήσει αυτή τη δύναμη θα γίνει ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΝΟΥΣ.  

Θα μπορεί να επιβληθεί στη μοίρα. Θα μπορεί να έχει ό,τι επιθυμεί. Αυτή η δύναμη μπορεί να κατακτηθεί μόνο αν αντιληφθεί  κανείς το βασικό γεγονός που κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα, και αυτό το γεγονός είναι ότι υπάρχει μία Νοητική Ύλη,  μέσω της οποίας και από την οποία δημιουργούνται τα πάντα. Έπειτα πρέπει να συλλάβουμε την αλήθεια ότι κάθε σκέψη που παραμένει σε αυτή την ύλη γίνεται μορφή και ότι ο άνθρωπος μπορεί να εντυπώσει τις σκέψεις του πάνω της ώστε να τις κάνει να πάρουν μορφή και να γίνουν ορατά πράγματα.

‘Οταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα χάσουμε κάθε αμφιβολία και φόβο, επειδή γνωρίζουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να αποκτήσουμε ό,τι λαχταράμε και μπορούμε να γίνουμε ό,τι επιθυμούμε. Το πρώτο βήμα προς τον πλούτο είναι να πιστέψετε στις τρεις θεμελιώδεις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο. Για να τις  τονίσω, τις επαναλαμβάνω εδώ:

Υπάρχει μια νοητική ύλη από την οποία δημιουργούνται τα πάντα, και η οποία, στην πρωταρχική της κατάσταση, διαπερνά και γεμίζει τα ενδιάμεσα διαστήματα του σύμπαντος. Μια σκέψη, σε αυτή την ύλη, παράγει το αντικείμενο την εικόνα του οποίου δημιουργεί η σκέψη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να σχηματίσει πράγματα στη σκέψη του και εντυπώνοντας τη σκέψη του στην άμορφη ουσία μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αυτού το οποίο σκέφτεται. Πρέπει να παραμερίσετε όλες τις άλλες αντιλήψεις περί σύμπαντος, πέρα από τη μονιστική και πρέπει να εμμείνετε σε αυτήν μέχρι να παγιωθεί στον νου σας και να σας γίνει συνήθεια. Διαβάστε αυτές τις δηλώσεις πίστης ξανά και ξανά, κρατήστε κάθε λέξη στη μνήμη σας και διαλογιστείτε σε αυτές μέχρι να πιστεύετε ακράδαντα αυτό που λένε. Αν αισθανθείτε κάποια αμφιβολία, θεωρήστε την αμαρτία και βάλτε την στην άκρη. Μην ακούτε, επιχειρήματα ενάντια – σε- αυτή την ιδέα, μην πηγαίνετε σε εκκλησίες ή σε διαλέξεις όπου διδάσκεται ή κηρύσσεται μια αντίθετη αντίληψη περί των πραγμάτων. Μη διαβάζετε περιοδικά ή βιβλία που διδάσκουν μια διαφορετική ιδέα. Αν κλονίσετε την πίστη σας, όλες σας οι προσπάθειες θα είναι, μάταιες. Μη ρωτάτε γιατί ισχύουν αυτά. Μη διατυπώνετε εικασίες ως προς το γιατί είναι αληθινά. Απλώς αποδεχτείτε τα καλή τη πίστει. Η επιστήμη της αφθονίας αρχίζει με την απόλυτη αποδοχή αυτής της πίστης.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Η επιστήμη της αφθονίας» του Wattles, Wallace D, Έσοπτρον

Post a Comment